Privacy policy

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 8 juni 2018 en wordt aangeboden door Koek B.V. gevestigd aan de industrielaan 9a, 5405 AH te Uden in Nederland.

Koek B.V.

Koek B.V. is een internetbureau dat web apps ontwikkelt en deze blijft verbeteren. Om deze diensten (goed) te kunnen aanbieden hebben we (persoons)gegevens nodig welke wij met de grootste zorg behandelen en verwerken.

Jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens we nodig hebben, waarom we deze nodig hebben, hoe lang we deze nodig hebben en met wie we deze delen. Met wie we deze delen zal een verwerkersovereenkomst worden aangegaan om ervoor te zorgen dat deze gegevens goed beschermd blijven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Gegevens die te herleiden zijn tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

Op basis waarvan verwerken we jouw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen we jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

● Voor de goede vervulling van organisatorische taken

● Om een verplichting na te komen die in de wet staat

● Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van is

● Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking

Welke persoonsgegevens gebruikt Koek B.V. waarvoor?

Hieronder een overzicht van de gegevens die worden gebruikt, waarom we deze nodig hebben, hoe lang we deze bewaren, waar we deze bewaren en met wie we ze delen.

Analytische technieken.

Koek B.V. maakt gebruik van analytische tools waarmee we het gebruik van onze website meten en verbeteren. Bij de ontwikkeling van de website is een tracking code toegevoegd voor het anonimiseren van het IP adres van de bezoeker waardoor deze niet te herleiden is naar de persoon zelf.

Rechten van betrokkenen.

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze bestaan uit de volgende rechten:

● Recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om aan Koek B.V. te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.

● Inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.

● Correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Koek B.V. om dit te corrigeren.

● Recht van verzet: betrokkenen hebben het recht aan Koek B.V. te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

● Recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

● Recht op bezwaar: betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Koek B.V. zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Wanneer u gebruik wilt maken van één van deze rechten, vragen wij u contact met ons op te nemen door te bellen naar: +31(0)413 270101 of te mailen naar: administratie@koek.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then